Gasttoegang tot AvansWLan

Je kan als gastgebruiker gebruik maken van het Wi-Fi netwerk AvansWlan.
Dit kun je doen door jouw apparaat te verbinden met het netwerk AvansWlan.
Je wordt dan naar een zogenaamde landingspagina gestuurd, waar je jouw telefoonnummer en email adres kan invullen.
Vervolgens krijg je een toegangscode opgestuurd waarmee je toegang krijgt tot internet.

Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van het computernetwerk van Avans

• Mijn apparaat is zodanig ingericht dat de veiligheid en beschikbaarheid van het Avansnetwerk gewaarborgd blijft.
• Ik verklaar me tijdens het gebruik van het Avanscomputernetwerk netjes te gedragen.
• Ik beloof geen overlast te veroorzaken binnen of buiten het Avansnetwerk.
• Ik beloof geen illegale activiteiten te ondernemen.
• Ik ben zelf verantwoordelijk voor alle dingen die gebeuren op het apparaat dat ik geregistreerd heb.
• Ik sta toe om, indien daartoe aanleiding is, mijn apparaat te laten controleren door daarvoor geautoriseerde ICT-medewerkers van Avans.
• Het opgegeven e-mailadres wordt niet bewaard.
• Het opgegeven telefoonnummer wordt voor drie maanden bewaard en kan bij misbruik van het netwerk worden geraadpleegd.

 

.”